Hoogeveen is rijk aan culturele voorzieningen op het gebied van historie, dans, film, theater en muziek. Ook de beeldende kunst wordt vertegenwoordigd middels de Kunstroute, maar in tegenstelling tot de rest is er nauwelijks een vaste plek waar permanent geëxposeerd kan worden en waar allerhande kunstzinnige activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Het enige museum dat Hoogeveen telde, Museum de 5000 Morgen, sloot in 2015 en sindsdien was het monumentale pand aan de Hoofdstraat niet in gebruik. Dat was natuurlijk erg jammer en een gemis voor de gemeente, want het is een van de oudste panden van Hoogeveen en kent een rijke geschiedenis.

 

De eigenaren van het pand hebben, samen met een groeiende groep vrijwilligers Kunsthuis Venendal in 2018 gevormd tot een aansprekend geheel. Kunsthuis Venendal biedt niet alleen boeiende exposities voor elke kunstliefhebber, maar ook ruimte voor activiteiten, muziek, vergaderingen, lezingen, literatuur en zelfs trouwerijen.

De koffiehoek en de museumwinkel maken het plaatje compleet.

Vanaf de opening op 16 december 2017 is gebleken, dat dit initiatief op groot enthousiasme kan rekenen. Wij hopen elke twee maanden met nieuwe exposities dit enthousiasme hoog te houden.

 

Namens Kunsthuis Venendal

Ivo Winnubst en Anneke Leutscher (kunstcommissie)

 

Stichting Cultuurhuis Drenthe

 

Sinds 1 januari 2019 is Stichting Cultuurhuis Drenthe actief, met als voornaamste activiteit Kunsthuis Venendal. Bij het kunsthuis Venendal, richten we ons op vier pijlers: samenleving, kunst,  muziek en literatuur. De culturele en creatieve uitingen van de mens binnen deze vier sectoren van de  samenleving, is onze inspirerende focus.

De stichting wil binnen het Kunsthuis een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod aanbieden met ruimte voor uitwisseling, dialoog, discussie en talentontwikkeling. Het Kunsthuis biedt daarbij aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en culturele diversiteit. Naast de beeldende kunst, wil het Kunsthuis onder andere plaats bieden aan muziek, literatuur, filosofie en poëzie.

Méér over de Stichting Cultuurhuis Drenthe vind je hier >>>>>>

Huidige expositie

TAKE5 / PLUS

5 januari t/m 1 maart 2020

 

Het nieuwe jaar 2020 start kunsthuis Venendal met een expo rondom de werken van het kunstcollectief Take 5 uit Meppel en omstreken. Take 5 is een groep kunstenaars uit Meppel en omgeving. Zij onderhouden hun vriendschapsband door het organiseren van gezamenlijke tentoonstellingen. Hun werk vormt een dwarsdoorsnede van de hedendaagse schilderkunst: het hedendaagse realisme van Robert Terenstra, de expressionistische schilderijen van Zhongnai, de geabstraheerde schilderijen van Peter van der Veen, de conceptuele wereld van Mark van der Staay en de verscheidenheid in beeld en materiaal van Jan van Os.

De PLUS in de titel van de expo wordt ingevuld door Leo Pruijt uit Amersfoort met ruim 20 realistische en gestileerde beelden van inlands hout.

De opening van de expo is op 5 januari 2020, 16.00 uur en wordt verricht door Mieke de Wit, kunsthistoricus.

Kunsthuis Venendal aan de Hoofdstraat 9 in Hoogeveen is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Gratis toegankelijk.

 

Zhongnai • schilderijen >

Peter van der Veen • schilderijen >

Mark van der Staay • schilderijen >

Jan van Os • schilderijen >

Robert Terenstra • schilderijen >

Leo Pruijt • houten beelden >

 

 

Zhongnai

schilderijen

 

Zhongnai is geboren in Noord-Oost China en komt uit een familie met de Xibo nationaliteit. Van jongs af was Zhongnai weg van schilderen. Na het behalen van zijn diploma aan de Kunstacademie, werd hij lid van de vereniging van Chinese kunstenaars en van de Liaoning afdeling van het instituut voor Chinese Volkskunst. In die tijd heeft hij veel geschilderd, geëxposeerd en deed hij onderzoek naar de volkskunst van etnische minderheden in Noord China.

 

Aan het eind van 1999 vestigde Zhongnai  zich als beroepskunstenaar in Europa.

 

Hij exposeerde meermalen in Nederland, Duitsland, België en Portugal. Ook heeft hij meegedaan aan internationale kunstbeurzen in Gent, Rotterdam en Utrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van der Veen • schilderijen

 

In zijn olieverfschilderijen gaat hij uit van de klare lijn, die in de loop der jaren steeds verder naar de achtergrond wordt gedrongen. Naast bekende thema’s als dood, liefde en eenzaamheid, duikt in ieder schilderij het thema van de herhaling op. Volgens de kunstenaar is het leven een grote herhaling. Het is de kunst, het binnen die herhaling tot een bepaalde dynamiek te laten komen. Deze dynamiek probeert hij te schilderen.

 

 

De geconstrueerde composities lijken het resultaat van veel wikken en wegen, maar zijn dat niet, ze komen spontaan tot stand. Het ene schilderij lokt het andere uit, er ontstaat een oeuvre. Opvallend is het gebruik van kleurrijke patronen, die als confetti over het doek verspreid zijn. Die patronen lijken op het eerste gezicht uitsluitend decoratief, maar zijn dat niet. De patronen zorgen voor dynamiek, er ontstaat binnen het schilderij ritme. Peter van der Veen is lid van het CBK Drenthe.

Mark van der Staay schilderijen

 

Aanvankelijk manifesteert Mark van der Staay zich als schilder. Hij exposeert sinds 2003 bij galeries en op beurzen in Nederland en België. Vanaf 2006 wordt zijn werk conceptueler. Hij werkt meer projectmatig en ook realiseert hij ruimtelijk werk.

 

Publicist/criticus Frans van der Veen over zijn werk: ‘Zijn conduitestaat verraadt een grote gulzigheid in het verkennen van de verschillende facetten van de beeldende kunst. Het wordt gekenmerkt door een seriematig onderzoek naar vorm en inhoud en naar samenhang daartussen. Eerst was er inhoud die de vorm bagatelliseerde, leuk voor een discussie op de hei achter Uffelte, maar uiteindelijk net zo interessant als het schilderij dat ’s avonds nog een zwaan lijkt, maar de volgende morgen een dooie mus is. Tenminste voor de schilder die hij uiteindelijk is.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Os

schilderijen

 

Het werk van Van Os kenmerkt zich door zowel een grote verscheidenheid

aan technieken als onderwerp keuzes. Behalve schilderen met olieverf en acryl is ook de aquarel een door hem beoefende techniek.

 

Werk van Van Os is aangekocht door zowel particulieren als bedrijven en  gemeenten .

Ook houdt hij zich bezig met (boek) illustraties en omslagen

Van Os staat ingeschreven bij het CBK Drenthe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Terenstra

schilderijen

 

Robert Terenstra studeerde in ''89' af aan de kunstacademie in Kampen en woont en werkt in Meppel. Hij werkt voornamelijk met olieverf, die in krachtige penseelstreken op het doek wordt gebracht.

 

Zelf zegt hij over zijn werk;"Meestal ga ik uit van de zichtbare waarneming, waarbij ik mijn onderwerpen haal uit mijn directe omgeving.

Veelal objecten, waarbij licht en kleur heel belangrijk zijn, maar uiteindelijk is het plezier in het schilderen".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Pruijt

Fine Art in Wood

 

Beeldhouwen in hout heeft Leo al lang in de greep. Al jong heeft hij zijn eerste gutsen in het hout gezet en de magie van het 'creëren in hout' heeft hem daarna nooit meer los gelaten. De combinatie van vorm en hout, met zijn oneindige variatie aan tekening en zijn warme uitstraling, leidt tot verrassende en unieke beeldhouwwerken. Het is iedere keer weer fascinerend om een idee, een mentaal beeld, stap voor stap concreter vorm te geven en het langzaam aan uit een blok hout tot leven te zien komen.

 

 

In de loop van de jaren is Leo zich vooral gaan richten op menselijke vormen die hij uit één stuk hout vormt. Hij selecteert het hout op basis van een idee en ontwerp, waarbij de structuur en kleur van het hout meespelen. De juiste vorm vinden gaat bij hem doorgaans samen met het doorgronden van de emotie waardoor het werk getriggerd werd en het snappen van de structuren die die houding en vorm bepalen.

 

Veel van zijn beelden zijn vrije werken, maar hij werkt ook met plezier aan opdrachten, dus neem gerust contact op als je een idee hebt.

 

Kunsthuis Venendal

Galerie en méér

Kunsthuis Venendal is gevestigd in één van de oudste panden van Hoogeveen, dat bovendien geregistreerd staat als rijksmonument. Voorheen was hier het Museum de 5000 Morgen te vinden. Kunsthuis Venendal is ingericht met wisselende exposities van hedendaagse, gerenommeerde kunstenaars. Kunsthuis Venendal wil daarnaast een smaakvolle, museale ambiance bieden. Deze locatie is bijzonder geschikt voor uw vergaderingen, recepties, bruiloften en bruiloftsreportages , mede dankzij de sfeer van rust en ingetogenheid te midden van indrukwekkende kunstwerken. Er zijn enkele ruimtes beschikbaar met een capaciteit van maximaal 50 personen. Uiteraard kunnen wij uw specifieke wensen invullen en waar nodig maatwerk leveren. Vraag gerust naar de vele mogelijkheden. >>>>> info@kunsthuisvenendal.nl of 06 - 539 788 89

Copyright © 2015. Henk Jonker Hoogeveen

huize Venendal

... een rijke historie

De geschiedenis van het pand gaat terug tot de zeventiende eeuw, maar daarvan is alleen nog de kelder over. Het pand zelf stamt grotendeels uit 1888. De naam 'huize Venendal is historisch gezien eigenlijk niet juist Het gebouw maakte ooit deel uit van het landgoed Venendal, gesticht door Hendrik Schaep. Dit pand was het poorthuis annex schuur, koestal en knechtenwoning.

Het oude Huis Venendal stond waar we nu Hoofdstraat 7 vinden. Dat was gebouwd rond 1646. Het poorthuis liep door tot over de huidige straat, tot aan het water van de Eerste Wijk, nu Hoofdstraat. Ons huize Venendal heeft in de basis een geschil tussen Hendrik Schaep en Johan van Echten. Hendrik wilde zijn landgoed uitbreiden en een bestaande poort verplaatsen. Het gebied werd hem in 1653 geschonken door Johan van Echten. Johan weigerde echter om daadwerkelijk met de grond over de brug te komen, en liet er zelf een meierwoning neerzetten. Pas in 1662 werd er een overeenkomst gesloten tussen Schaep en de erven van Johan van Echten. Schaep kreeg het land, liet de woning ombouwen tot poorthuis, legde er een wijk en een singel omheen, waardoor het hele landgoed was afgeschermd van ongewenst bezoek.

 

In het pand is een gevelsteen uit 1653 in een muur gemetseld. Het herinnert aan de toezegging of de bouw van de meierwoning. Twee andere stenen zijn erbij gevoegd, herinnerend aan de vorming van het huidige pand.

 

Na het overlijden van Hendrik Schaep in 1668 heeft het gebouw vele eigenaren gekend. Het bleef steeds een ondersteunende functie houden van het hoofdgebouw. Na het uiteenvallen van het landgoed Venendal verdween het poortgedeelte, kwam er een nieuwe woning (1857), in 1888 voorzien van een geheel nieuw voorkomen. Dit naar een ontwerp van gemeentearchitect Hendrik Hoegsma. Het oude bijgebouw werd een herenhuis.

 

De eerste museale bezetting, Hoogeveens Museum Venendal, werd geopend op 5 mei 1977. In 2001 kwam voor dit museum de uitbreiding op de achterzijde.

( naar historisch onderzoek doorAlbert Metselaar )

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Kunsthuis Venendal heeft de ambitie om uit te groeien tot een kunstplek van naam. Dat kan onmogelijk zonder de inspanning van velen. Met name worden gastvrouwen en –heren gevraagd. Voor de ontvangst van bezoekers, voor begeleiding langs de kunstwerken en voor het schenken van koffie en dergelijke. Een belangrijke taak, die het karakter van kunsthuis Venendal belangrijke invulling zal geven. Meld u dus aan bij de receptie of info@kunsthuisvenendal.nl

 

 

Wordt Vriend van Kunsthuis Venendal...

Als jij lid wilt worden van ‘’vrienden van kunsthuis venendal’’ schrijf je dan nu in.

Als vriend/vriendin krijg je altijd als eerste informatie over onze activiteiten. Daarnaast worden leden persoonlijk uitgenodigd voor openingen van exposities.

En maken we in de toekomst wellicht eens een mooie kunstreis!

Een lidmaatschap kost 35 euro per jaar en geeft je korting op alle (betaalde) activiteiten die wij organiseren.

Wil jij op deze manier betrokken zijn bij Kunsthuis Venendal?

Schrijf je dan nu in met gebruikmaking van het  inschrijfformulier via deze link. >>>>>>>

Een mail sturen naar info@kunsthuisvenendal.nl kan ook.

Agenda 2020

Zondag 5 januari

Take 5 is een groep kunstenaars uit Meppel en omgeving. Zij onderhouden hun vriendschapsband door het organiseren van gezamenlijke tentoonstellingen. Hun werk vormt een dwarsdoorsnede van de hedendaagse schilderkunst:

het hedendaagse realisme van Robert Terenstra, de expressionistische schilderijen van Zhongnai, de geabstraheerde schilderijen van Peter van der Veen, de conceptuele wereld van Mark van der Staay en de verscheidenheid in beeld en materiaal van Jan van Os.

Daarnaast exposeert Leo Pruijt uit Amersfoort ruim

20 realistische en gestileerde beelden van inlands hout.

De opening van de expo is op 5 januari 2020, 16.00 uur en wordt verricht door Mieke de Wit, kunsthistoricus.

Expositie is geopend t/m 1 maart 2020.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 13 - 17 uur.

 

 

Gabriël Trio

Zondag 26 januari. 16.00 uur

Violiste Kerstin Kendler groeide op in het Noord-Duitse Heide-Holstein en verhuisde, na voltooiing van haar conservatoriumstudie in Hamburg, naar Hilversum om in het Radio Filharmonisch Orkest te spelen. Daar ontmoette zij haar man, de in Kiev geboren altviolist Igor Bobylev. Igor studeerde in Moskou en speelde 10 jaar in Het Moskou’s Filharmonisch Orkest. Daarna maakte hij deel uit van de Moskou Virtuosi in Spanje om vervolgens in 1995 naar Nederland te verhuizen. Niet veel later werd ook celliste Mirjam Bosma lid van het orkest. Mirjam werd geboren in Assen en groeide op in Roden. Haar opleiding kreeg ze aan de conservatoria van Groningen, Den Haag en Rotterdam. Naast hun werk in het orkest maken de 3 musici graag kamermuziek.

Recent richtten zij het Gabriël Trio op, om het prachtige

repertoire voor strijktrio uit te kunnen voeren.

Entrée concert: € 15,-

Reserveren gewenst. Per email, 06 539 788 89 of bij kunsthuis Venendal.

Uk kunt ook het reserveringsformulier gebruiken. Zie >>>>>>>>

 

In verband met het concert is de galerie 26 januari 2010 vanaf 15,00 uur gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstraat 9 7902 EA Hoogeveen info@kunsthuisvenendal.nl www.kunsthuisvenendal.nl 06 - 539 788 89

Openingstijden:

vrijdag, zaterdag, zondag 13 - 17 uur,

tevens open op afspraak.

Hou voor actuele openingstijden de

website in de gaten: www.kunsthuisvenendal.nl

kunsthuis Venendal

is gratis

toegankelijk

 

Stichting Cultuurhuis Drenthe / kunsthuis Venendal kvk Noord Nederland nummer 73599905. BTW en fiscaal nummer: 8595.96.485