Hoogeveen is rijk aan culturele voorzieningen op het gebied van historie, dans, film, theater en muziek. Ook de beeldende kunst wordt vertegenwoordigd middels de Kunstroute, maar in tegenstelling tot de rest is er nauwelijks een vaste plek waar permanent geëxposeerd kan worden en waar allerhande kunstzinnige activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Het enige museum dat Hoogeveen telde, Museum de 5000 Morgen, sloot in 2015 en sindsdien was het monumentale pand aan de Hoofdstraat niet in gebruik. Dat was natuurlijk erg jammer en een gemis voor de gemeente, want het is een van de oudste panden van Hoogeveen en kent een rijke geschiedenis.

 

De eigenaren van het pand hebben, samen met een groeiende groep vrijwilligers Kunsthuis Venendal in 2018 gevormd tot een aansprekend geheel. Kunsthuis Venendal biedt niet alleen boeiende exposities voor elke kunstliefhebber, maar ook ruimte voor activiteiten, muziek, vergaderingen, lezingen, literatuur en zelfs trouwerijen.

De koffiehoek en de museumwinkel maken het plaatje compleet.

Vanaf de opening op 16 december 2017 is gebleken, dat dit initiatief op groot enthousiasme kan rekenen. Wij hopen elke twee maanden met nieuwe exposities dit enthousiasme hoog te houden.

 

Namens Kunsthuis Venendal

Ivo Winnubst en Anneke Leutscher (kunstcommissie)

 

Stichting Cultuurhuis Drenthe

 

Sinds 1 januari 2019 is Stichting Cultuurhuis Drenthe actief, met als voornaamste activiteit Kunsthuis Venendal. Bij het kunsthuis Venendal, richten we ons op vier pijlers: samenleving, kunst,  muziek en literatuur. De culturele en creatieve uitingen van de mens binnen deze vier sectoren van de  samenleving, is onze inspirerende focus.

De stichting wil binnen het Kunsthuis een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod aanbieden met ruimte voor uitwisseling, dialoog, discussie en talentontwikkeling. Het Kunsthuis biedt daarbij aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en culturele diversiteit. Naast de beeldende kunst, wil het Kunsthuis onder andere plaats bieden aan muziek, literatuur, filosofie en poëzie.

Méér over de Stichting Cultuurhuis Drenthe vind je hier >>>>>>

Laatste expositie

Passie & Vorm

6 september t/m 1 november 2020

 

Tijdens de allerlaatste expositie toonde  kunsthuis Venendal werken van een viertal bijzondere kunstenaars. Passie & Vorm zijn de voornaamste overeenkomsten tussen de 4 exposanten. Carolien van Olphen met schilderijen, Wiea Duintjes toont haar bronzen, Hendrik van Veenendaal laat zijn schilderijen zien en de keramiek van Anneke Aangeenbrug maakt het 4tal compleet

 

 

Carolien van Olphen • schilderijen >

Wiea Duintjer • brons >

Hendrik van Veenendaal • schilderijen >

Anneke Aangeenbrug • keramiek >

 

 

 

Carolien

van Olphen

schilderijen

 

Carolien van Olphen woont en werkt in Groningen.  In haar tuin ligt verborgen in het groen haar atelier, een plek waar zij in alle rust haar eigen kleurrijke wereld creëert. In de schilderijen van Carolien worden haar twee grote liefdes gecombineerd. Namelijk haar liefde voor kleur en haar liefde voor het portret. Zij omringt zich het liefst met mooie sprekende kleuren, daar voelt zij zich goed en gelukkig bij. Carolien heeft een grote passie voor het schilderen van de mens. De mens boeit en ontroert haar. Met veel liefde en aandacht schildert zij de portretten. Op zoek naar een sprekende gelijkenis maar ook naar een diepere laag van de geportretteerde.

 

Naast het uitbundig kleurgebruik zoekt zij naar rust bij haar modellen zodat er een harmonie en een evenwichtige uitstraling ontstaat. Soms wordt  haar verweten alleen maar mooie plaatjes te maken. Is dat niet iets waar juist behoefte aan is? Geloof in het mooie van de mens als tegenhanger van alles wat er om ons heen gebeurt. Carolien heeft deelgenomen aan het programma Sterren op het Doek, waar zij Maarten van Rossem heeft geportretteerd. Naast het schilderen van haar vrije werk en portretten in opdracht, geeft zij les bij Onderneming op Kunstgebied en bij de Klassieke Academie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiea Duintjer • brons

 

Wiea Duintjer werd geboren op 9 juli 1951  in Wildervank.

Na haar middelbare school, heeft ze de opleiding Architectonische Vormgeving gevolgd aan de Academie Minerva. Daarna heeft ze een aantal jaren als binnenhuisarchitecte gewerkt.

De liefde voor vormen en lijnenspel zat er al vroeg in, zegt ze zelf. Vanaf haar zestiende wist ze al dat ze later beeldhouwer zou worden.

Van 1993 tot1997 heeft ze, onder leiding van Sebastiaan Vos, zich het brons gieten eigen gemaakt.

 

 

Wiea maakt bronzen beelden, van vrouwen, dieren en symbolieken. Haar werk straalt levenslust, humor en behoefte aan harmonie uit.

Vrouwen           - in beweging,vaart en mooi lijnenspel.

Dieren              -  met humor en interactie

Symbolieken   - beelden waar ze haar verhaal in kwijt kan.

 

Eerst zelf, maar nu al jaren, laat ze haar beelden gieten bij een bronsgieterij.

Patineren,en fijn afwerken, doet ze nog zelf.

 

 

Hendrik van Veenendaal • schilderijen

'De stilte van Zeeland'

 

Hendrik van Veenendaal houdt van zijn vak. Hij ziet zichzelf niet als vernieuwer, maar is zich terdege bewust van zijn positie als kunstenaar. Zijn landschappen in olieverf zijn voortdurende pogingen de krachten van de natuur in beelden te vertalen. Dat is voor hem de opdracht die zijn leven op dit moment bepaalt.

 

Na zijn opleiding bij Gerrit van ’t Net in Amsterdam en later op de Academie te Rotterdam, waar Klaas Gubbels zijn docent was, ontdekte hij het schilderen als een subtiele uiting waarin je van binnenuit een wereld schept, die vertrouwder wordt naarmate er meer werk is ontstaan maar nooit zo ongrijpbaar, dat de noodzaak verdwijnt om haar in een nieuw schilderij wat dichter te benaderen.

Hij ontdekte ook dat de zorg van de verf, de aandacht voor vorm, kleur en handschrift, de concentratie weerspiegelt waarmee je als schilder het thema tracht te verbeelden.

 

 

Wie de landschappen van Hendrik van Veenendaal ziet, weet dat het hem niet gaat om een naturalistische weergave. Hij put regelmatig uit de natuur; daar gebeuren dingen die je niet kunt bedenken. Maar door het weglaten wat herkenbaar is, geeft hij het landschap de vrijheid terug en maakt hij het tot een gebeurtenis.

 

Het werken laat ruimte voor toeval en improvisatie. In de olieverven zijn na een losse schets -de fijne spetters herinneren er nog aan - enkele licht-donkerpartijen de basis voor de compositie. Laag voor laag brengt Van Veenendaal dan glacerend kleurvlekken op, die vervolgens weer van het doek worden geschraapt. Zo banen heldere, transparante vormen zich een weg over het beeldvlak.

 

De schilderijen zien er uit alsof ze moeiteloos ontstaan, vol beweging en natuurlijke spanning. Tegelijkertijd komen ze over als een hecht gebouwde compositie waarin de genuanceerde verftoetsen evenwichtig samengaan met ritmische, driftig neergezette lijnen.

In al zijn werk geeft Van Veenendaal ruimte aan de veranderende gezichten van het landschap. De krachten waarmee hij zijn composities laadt, weerspiegelen echter niet alleen de dynamiek van de natuur. Ze verbeelden tevens een scala aan stemmingen, die de beschouwer rechtstreeks raken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneke Aangeenbrug • keramiek

 

Het werk van Anneke Aangeenbrug kenmerkt zich door vrije, dynamische vormgeving.

Haar “leerschool” zoekt zij bij bekende keramisten en master classes, die een stimulans zijn geweest in het proces van haar autonome ontwikkeling: eigenzinnig keramiek. Anneke heeft een voorkeur voor werken op thema's waarbij haar diversiteit tot uitdrukking komt, van ingetogen naar expressiviteit. Daarbij blijft zij dicht bij zichzelf: een experimentele zoektocht naar vorm, kleur en textuur. Zij geeft  les aan groepen en werkt in opdracht.

 

Met porselein heeft Anneke een controversiële techniek ontwikkeld. Door een ritmisch-kloppende

bewerking met een slaghout, wordt de plasticiteit van porselein tot het uiterste gedreven.

Zo ontstaan vederlichte, dynamische sculpturen

met gaten en scheuren.

Anneke verbeeldt hiermee de kracht van leegte,

 met de gedachte dat vanuit leegte nieuwe inzichten

ontstaan, een bewustwordings- proces.

Met de afwerking van haar eigen glazuren en

gebruik van oxides en carbonaten voor een

levendig kleurgebruik, vindt de oven stook

plaats op 1180-1240 graden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. Henk Jonker Hoogeveen

huize Venendal

... een rijke historie

De geschiedenis van het pand gaat terug tot de zeventiende eeuw, maar daarvan is alleen nog de kelder over. Het pand zelf stamt grotendeels uit 1888. De naam 'huize Venendal is historisch gezien eigenlijk niet juist Het gebouw maakte ooit deel uit van het landgoed Venendal, gesticht door Hendrik Schaep. Dit pand was het poorthuis annex schuur, koestal en knechtenwoning.

Het oude Huis Venendal stond waar we nu Hoofdstraat 7 vinden. Dat was gebouwd rond 1646. Het poorthuis liep door tot over de huidige straat, tot aan het water van de Eerste Wijk, nu Hoofdstraat. Ons huize Venendal heeft in de basis een geschil tussen Hendrik Schaep en Johan van Echten. Hendrik wilde zijn landgoed uitbreiden en een bestaande poort verplaatsen. Het gebied werd hem in 1653 geschonken door Johan van Echten. Johan weigerde echter om daadwerkelijk met de grond over de brug te komen, en liet er zelf een meierwoning neerzetten. Pas in 1662 werd er een overeenkomst gesloten tussen Schaep en de erven van Johan van Echten. Schaep kreeg het land, liet de woning ombouwen tot poorthuis, legde er een wijk en een singel omheen, waardoor het hele landgoed was afgeschermd van ongewenst bezoek.

 

In het pand is een gevelsteen uit 1653 in een muur gemetseld. Het herinnert aan de toezegging of de bouw van de meierwoning. Twee andere stenen zijn erbij gevoegd, herinnerend aan de vorming van het huidige pand.

 

Na het overlijden van Hendrik Schaep in 1668 heeft het gebouw vele eigenaren gekend. Het bleef steeds een ondersteunende functie houden van het hoofdgebouw. Na het uiteenvallen van het landgoed Venendal verdween het poortgedeelte, kwam er een nieuwe woning (1857), in 1888 voorzien van een geheel nieuw voorkomen. Dit naar een ontwerp van gemeentearchitect Hendrik Hoegsma. Het oude bijgebouw werd een herenhuis.

 

De eerste museale bezetting, Hoogeveens Museum Venendal, werd geopend op 5 mei 1977. In 2001 kwam voor dit museum de uitbreiding op de achterzijde.

( naar historisch onderzoek doorAlbert Metselaar )

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Kunsthuis Venendal heeft de ambitie om uit te groeien tot een kunstplek van naam. Dat kan onmogelijk zonder de inspanning van velen. Met name worden gastvrouwen en –heren gevraagd. Voor de ontvangst van bezoekers, voor begeleiding langs de kunstwerken en voor het schenken van koffie en dergelijke. Een belangrijke taak, die het karakter van kunsthuis Venendal belangrijke invulling zal geven. Meld u dus aan bij de receptie of info@kunsthuisvenendal.nl

 

 

Wordt Vriend van Kunsthuis Venendal...

Als jij lid wilt worden van ‘’vrienden van kunsthuis venendal’’ schrijf je dan nu in.

Als vriend/vriendin krijg je altijd als eerste informatie over onze activiteiten. Daarnaast worden leden persoonlijk uitgenodigd voor openingen van exposities.

En maken we in de toekomst wellicht eens een mooie kunstreis!

Een lidmaatschap kost 35 euro per jaar en geeft je korting op alle (betaalde) activiteiten die wij organiseren.

Wil jij op deze manier betrokken zijn bij Kunsthuis Venendal?

Schrijf je dan nu in met gebruikmaking van het  inschrijfformulier via deze link. >>>>>>>

Een mail sturen naar info@kunsthuisvenendal.nl kan ook.

Agenda 2020

Passie en Vorm

 

Bij deze expo toont kunsthuis Venendal werken van een viertal bijzondere kunstenaars. Passie & Vorm zijn de voornaamste overeenkomsten tussen de 4 exposanten.

Carolien van Olphen met schilderijen, Wiea Duintjes toont haar bronzen,

Hendrik van Veenendaal laat zijn schilderijen zien en de keramiek van

Anneke Aangeenbrug maakt het 4tal compleet

De expo wordt geopend door Klaas Kroezen, zondag 6 september 16.00 uur.

 

Deze expositie is geopend t/m 1 november 2020.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 13 - 17 uur.

 

 

 

 

 

 

Muziekprogramma tot medio september 2020 geschrapt

Het Coronavirus is voorlopig onvoorspelbaar. Vandaar dat het Bestuur plus de Muziekgroep hebben besloten om tot medio september 2020 het programma te staken. Helaas kwam daardoor ook het Herdenkingsconcert (26 april j.l.) met Adriaan Stoet en Tjako van Schie, als uitvoerende muzikanten (viool en piano) te vervallen. Dit aansprekende en zeer muzikale kamerconcert verschuift naar later dit jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstraat 9 7902 EA Hoogeveen info@kunsthuisvenendal.nl www.kunsthuisvenendal.nl 06 - 539 788 89

Openingstijden:

vrijdag, zaterdag, zondag 13 - 17 uur,

tevens open op afspraak.

Hou voor actuele openingstijden de

website in de gaten: www.kunsthuisvenendal.nl

kunsthuis Venendal

is gratis

toegankelijk

 

Stichting Cultuurhuis Drenthe / kunsthuis Venendal kvk Noord Nederland nummer 73599905. BTW en fiscaal nummer: 8595.96.485