kunsthuis Venendal

is gratis

toegankelijk

Open: vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 u.

Hoogeveen is rijk aan culturele voorzieningen op het gebied van historie, dans, film, theater en muziek. Ook de beeldende kunst wordt vertegenwoordigd middels de Kunstroute, maar in tegenstelling tot de rest is er nauwelijks een vaste plek waar permanent geëxposeerd kan worden en waar allerhande kunstzinnige activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Het enige museum dat Hoogeveen telde, Museum de 5000 Morgen, sloot in 2015 en sindsdien was het monumentale pand aan de Hoofdstraat niet in gebruik. Dat was natuurlijk erg jammer en een gemis voor de gemeente, want het is een van de oudste panden van Hoogeveen en kent een rijke geschiedenis.

 

De eigenaren van het pand hebben, samen met een groeiende groep vrijwilligers Kunsthuis Venendal in 2018 gevormd tot een aansprekend geheel. Kunsthuis Venendal biedt niet alleen boeiende exposities voor elke kunstliefhebber, maar ook ruimte voor activiteiten, muziek, vergaderingen, lezingen, literatuur en zelfs trouwerijen.

De koffiehoek en de museumwinkel maken het plaatje compleet.

Vanaf de opening op 16 december 2017 is gebleken, dat dit initiatief op groot enthousiasme kan rekenen. Wij hopen elke twee maanden met nieuwe exposities dit enthousiasme hoog te houden.

 

Namens Kunsthuis Venendal

Ivo Winnubst en Anneke Leutscher (kunstcommissie)

 

Stichting Cultuurhuis Drenthe

 

Sinds 1 januari 2019 is Stichting Cultuurhuis Drenthe actief, met als voornaamste activiteit Kunsthuis Venendal. Bij het kunsthuis Venendal, richten we ons op vier pijlers: samenleving, kunst,  muziek en literatuur. De culturele en creatieve uitingen van de mens binnen deze vier sectoren van de  samenleving, is onze inspirerende focus.

De stichting wil binnen het Kunsthuis een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod aanbieden met ruimte voor uitwisseling, dialoog, discussie en talentontwikkeling. Het Kunsthuis biedt daarbij aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en culturele diversiteit. Naast de beeldende kunst, wil het Kunsthuis onder andere plaats bieden aan muziek, literatuur, filosofie en poëzie.

Méér over de Stichting Cultuurhuis Drenthe vind je hier >>>>>>

Huidige expositie

Zomerpracht

6 juli t/m 1 september 2019

 

De expositie ‘Zomerpracht’ bij kunsthuis Venendal toont werken van 4

verschillende kunstenaars:

Sonja van Dijk, Ina Fekken, Ton ter Linden, en José Hattink.

Een fraaie, eigentijdse en verrassende mix tussen schilderijen, papierkunst en

verrassend keramiek.

 

Opening van de expositie zaterdag 6 juli 2019, 16.00 uur.

Kunsthuis Venendal aan de Hoofdstraat 9 in Hoogeveen is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Gratis toegankelijk.

 

 

Sonja van Dijk • keramiek >

Ina Fekken • papierkunst >

Ton ter Linden • schilderijen >

José Hattink • keramiek >

 

 

Sonja van Dijk  keramiek

 

Het werk dat Sonja van Dijk maakt is hoofdzakelijk gebaseerd op handvormen. Soms maakt ze gebruik van een gedraaide basis. Nadat de basis gemaakt is wordt er van alles op geboetseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, variërend van lapjes stof, eigen gemaakte druk mallen, enzovoorts. Nadat het werk biscuit gestookt is bewerkt Sonja het met onderglazuur, diverse oxides en sinterengobe met zand. Daarna gaat er een transparante glazuur overheen, waarna het gestookt wordt op ongeveer 1100 graden. Niet alles wordt met transparante glazuur afgewerkt. Vooral de sinterengobe met zand blijft vaak ongeglazuurd. Deze combinatie van geglazuurd en ongeglazuurde oppervlakken geeft een extra dimensie aan het werk.

Er is geen echte boodschap in haar objecten. Ze moet het interessant vinden en als andere mensen het dan ook mooi vinden dan is dat meegenomen. Sonja probeert iets te maken wat anderen niet zo snel zullen doen. Dit zorgt er vaak wel voor dat het veel werk is om een object te maken. Maar dan heb je ook wat.

 

 

 

 

 

 

Ina Fekken  papierkunst

 

Ina Fekken maakt werken in papier, installaties vormen momenteel de kern van haar oevre, haar ander werk komt voort of ontstaat gelijktijdig daarmee.

 

De series “BARST”, “Pleureuses” en “Bijou” zijn tijdens de expositie Zomerpracht in Kunsthuis Venendal te zien.

 

“BARST” komt voort uit eerdere installaties over de Groninger gaswinningsproblematiek. Een onuitputtelijk thema in tegenstelling tot de voorraad. Ina heeft een sterke relatie met de historische Groninger kerken, en maakte in verschillende kerken papier-installaties die de impact van de gaswinningsproblematiek verkennen.   “BARST” = breken, knappen, losspringen, openspringen, scheuren, uiteenspringen, bezwijken,  kapotgaan,  openbreken, splijten, allemaal van toepassing op de processen die te maken hebben met het gaswinningsgebied en de mensen die daar wonen.

 

De serie “Bijou”, objecten gebaseerd op gehaakte, gekantkloste kleedjes van welleer, een verdwenen wereld. Ook in de vrije uren werd van vrouwen verwacht dat ze niet stilzaten, dat kon bijvoorbeeld inhouden dat er geen boek mocht worden gelezen, maar handenarbeid was prima. Zelfs als het een “overbodig” luxe produkt betrof als kanten kleedjes. “Een vrouwenhand en een paardentand die staan nooit stil.” Wat een aparte vergelijking! Tellen en vooruitzien konden de maaksters natuurlijk als de beste.

 

"Pleureuses" is gebaseerd op de modetrend rond 1900 van extravagante hoeden getooid met veren, delen van of complete vogels. Deze rage zorgde ervoor dat er over de hele wereld vogels werden afgeslacht en daardoor in bepaalde streken zeer bedreigd werden. Voor een aantal vogelsoorten heeft deze gril mede tot hun uitsterven geleid. Hoe ons handelen consequenties heeft......

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton ter Linden schilderijen

 

Ton ter Linden (autodidact, 1935) heeft vanaf z`n vroege jeugd getekend en geschilderd. Veel naar de natuur in de omgeving van Amsterdam, waar hij opgroeide. De academie heeft hij wel geprobeerd, maar hij is teveel op z`n vrijheid gesteld om in het keurslijf te kunnen werken van dit schoolse instituut.

Ter Linden werkt het liefst met pastel en aquarel. Stillevens, bloemarrangementen en het landschap zijn favoriete onderwerpen. Het ‘licht’ is de rode draad in zijn leven. Dit licht speelt met de ‘figuranten’ van zijn onderwerpen; het licht speelt door en om de dingen heen, waardoor er een soort transparantie ontstaat die hij weet vast te leggen. Hij voelt zich zeer verwant aan de impressionisten uit het begin van de vorige eeuw, en ook aan een schilder als Kees Verweij.

 

Zijn natuurlijke en impressionistische tuinen (‘schilderen met levend materiaal’) in Ruinen (Dr) worden als een belangrijke schakel gezien in de tuincultuurgeschiedenis. Ton`s wijze van tuinieren vindt over de hele wereld navolging en de Britten noemen hem ‘The leader of the new gardenstyle’.

Zijn tuinontwerpen werden in vele binnen- en buitenlandse magazines belicht met uitgebreide reportages en artikelen, niet alleen in de ‘publieksbladen’, maar ook in de vakliteratuur. Er zijn 4 boeken over hem verschenen en hij heeft zijn medewerking verleend aan tientallen boeken van andere auteurs in binnen- en buitenland. Regelmatig was Ton ter Linden te zien in tv uitzendingen in Nederland, België en Groot Brittannië.

 

In de pers wordt Ter Linden, door de combinatie tuinontwerper/kunstschilder en zijn impressionistische manier van werken, ‘De Nederlandse Monet’ genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Hattink

keramiek

 

Het IJssellandschap, moderne architectuur, oude fabrieken en loodsen in de historische Hanzesteden vormen een bron van inspiratie voor haar bijzondere objecten van keramiek.

De huisjes en oude fabrieken langs de rivier de IJssel conserveren de herinnering aan deze architectuur in klei. José voert haar werk uit in een eigen stijl, vaak ingetogen, massief, en met een visie.

Met de door haarzelf gemaakte glazuren geeft ze het werk een fascinerende monochrome uitstraling.

Aan haar werken worden ook andere materialen toegevoegd, zoals elementen van koper en glas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunsthuis Venendal

Galerie en méér

Kunsthuis Venendal is gevestigd in één van de oudste panden van Hoogeveen, dat bovendien geregistreerd staat als rijksmonument. Voorheen was hier het Museum de 5000 Morgen te vinden. Kunsthuis Venendal is ingericht met wisselende exposities van hedendaagse, gerenommeerde kunstenaars. Kunsthuis Venendal wil daarnaast een smaakvolle, museale ambiance bieden. Deze locatie is bijzonder geschikt voor uw vergaderingen, recepties, bruiloften en bruiloftsreportages , mede dankzij de sfeer van rust en ingetogenheid te midden van indrukwekkende kunstwerken. Er zijn enkele ruimtes beschikbaar met een capaciteit van maximaal 50 personen. Uiteraard kunnen wij uw specifieke wensen invullen en waar nodig maatwerk leveren. Vraag gerust naar de vele mogelijkheden. >>>>> info@kunsthuisvenendal.nl of 06 - 539 788 89

Copyright © 2015. Henk Jonker Hoogeveen

huize Venendal

... een rijke historie

De geschiedenis van het pand gaat terug tot de zeventiende eeuw, maar daarvan is alleen nog de kelder over. Het pand zelf stamt grotendeels uit 1888. De naam 'huize Venendal is historisch gezien eigenlijk niet juist Het gebouw maakte ooit deel uit van het landgoed Venendal, gesticht door Hendrik Schaep. Dit pand was het poorthuis annex schuur, koestal en knechtenwoning.

Het oude Huis Venendal stond waar we nu Hoofdstraat 7 vinden. Dat was gebouwd rond 1646. Het poorthuis liep door tot over de huidige straat, tot aan het water van de Eerste Wijk, nu Hoofdstraat. Ons huize Venendal heeft in de basis een geschil tussen Hendrik Schaep en Johan van Echten. Hendrik wilde zijn landgoed uitbreiden en een bestaande poort verplaatsen. Het gebied werd hem in 1653 geschonken door Johan van Echten. Johan weigerde echter om daadwerkelijk met de grond over de brug te komen, en liet er zelf een meierwoning neerzetten. Pas in 1662 werd er een overeenkomst gesloten tussen Schaep en de erven van Johan van Echten. Schaep kreeg het land, liet de woning ombouwen tot poorthuis, legde er een wijk en een singel omheen, waardoor het hele landgoed was afgeschermd van ongewenst bezoek.

 

In het pand is een gevelsteen uit 1653 in een muur gemetseld. Het herinnert aan de toezegging of de bouw van de meierwoning. Twee andere stenen zijn erbij gevoegd, herinnerend aan de vorming van het huidige pand.

 

Na het overlijden van Hendrik Schaep in 1668 heeft het gebouw vele eigenaren gekend. Het bleef steeds een ondersteunende functie houden van het hoofdgebouw. Na het uiteenvallen van het landgoed Venendal verdween het poortgedeelte, kwam er een nieuwe woning (1857), in 1888 voorzien van een geheel nieuw voorkomen. Dit naar een ontwerp van gemeentearchitect Hendrik Hoegsma. Het oude bijgebouw werd een herenhuis.

 

De eerste museale bezetting, Hoogeveens Museum Venendal, werd geopend op 5 mei 1977. In 2001 kwam voor dit museum de uitbreiding op de achterzijde.

( naar historisch onderzoek doorAlbert Metselaar )

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Kunsthuis Venendal heeft de ambitie om uit te groeien tot een kunstplek van naam. Dat kan onmogelijk zonder de inspanning van velen. Met name worden gastvrouwen en –heren gevraagd. Voor de ontvangst van bezoekers, voor begeleiding langs de kunstwerken en voor het schenken van koffie en dergelijke. Een belangrijke taak, die het karakter van kunsthuis Venendal belangrijke invulling zal geven. Meld u dus aan bij de receptie of info@kunsthuisvenendal.nl

 

 

Wordt Vriend van Kunsthuis Venendal...

Als jij lid wilt worden van ‘’vrienden van kunsthuis venendal’’ schrijf je dan nu in.

Als vriend/vriendin krijg je altijd als eerste informatie over onze activiteiten. Daarnaast worden leden persoonlijk uitgenodigd voor openingen van exposities.

En maken we in de toekomst wellicht eens een mooie kunstreis!

Een lidmaatschap kost 35 euro per jaar en geeft je korting op alle (betaalde) activiteiten die wij organiseren.

Wil jij op deze manier betrokken zijn bij Kunsthuis Venendal?

Schrijf je dan nu in met gebruikmaking van het  inschrijfformulier via deze link. >>>>>>>

Een mail sturen naar info@kunsthuisvenendal.nl kan ook.

Agenda 2019

Zondag 25 augustus. 16.00 uur.

MT Sessions

Zangeres Marsha Pendjol en toetsenist Theo van de Poll vormen samen het Hoogeveense duo MT Sessions. Ze kennen elkaar van diverse muzikale projecten en treden vaak samen op als duo in diverse gelegenheden. Op eigen wijze vertolken ze songs van bekende en minder bekende artiesten van de 70s tot hedendaagse pop en soul. In het kunsthuis zullen ze een aantal songs voornamelijk uit de jaren 70 ten gehore brengen van artiesten zoals Carole King, Joni Mitchell en Bonnie Raitt.

Het concert zal beginnen om 16:00 uur en de entree is € 10,00

Reserveren is gewenst. Kan via info@kunsthuisvenendal.nl, telefonisch via 06 53978889 of via het online formulier >>>>>>>>>

 

 

 

 

Zondag 8 september

Opening expositie met werken van Sylvie Overheul (schilderijen), Anneliet van Beelen (textiel objecten), Diek Boerman (schilderijen) en Martha Veldthuis (beelden).

Start expo om 16.00 uur. Expositie is geopend t/m 27 oktober 2019.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 13 - 17 uur.

 

Zondag 22 september

Concert door Trio José Bruining.

José Bruining: vocals

Ted Jordens: Bass

Hans Hooijer: Guitar

Aanvang 16.00 uur. Entrée € 12,50,- p.p.

 

Zondag 27 oktober

Annemieke McLane US (In Hoogeveen bekend als Annemieke Spoelstra)

‘Schubert in Snow’. Klassiek pianoconcert met werken van Schubert.

Aanvang 16.00 uur. € 12,50,- p.p..

 

Zondag 3 november

Opening expositie met werken van Gijs Kos (schilderijen), Thomas Kos (tekeningen), Marcella van der Leeuw (houten objecten), Wilma Hoeve (glas) en Sophia de Vries (brons en staal)

Start expo om 16.00 uur.

Expositie is geopend t/m 29 december 2019.

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 13 - 17 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstraat 9 7902 EA Hoogeveen info@kunsthuisvenendal.nl www.kunsthuisvenendal.nl 06 - 539 788 89 Stichting Cultuurhuis Drenthe / kunsthuis Venendal kvk Noord Nederland nummer 73599905. BTW en fiscaal nummer: 8595.96.485

Openingstijden:

vrijdag, zaterdag, zondag 13 - 17 uur,

tevens open op afspraak.

Hou voor actuele openingstijden de

website in de gaten: www.kunsthuisvenendal.nl

galerie en meer

kunsthuis Venendal

is gratis

toegankelijk